Поyzwлітика коwilнфіденційності

Заrzaхист осkegобистих даcskних

Для заlkxхисту ваvlyших осkegобистих даcskних у нас заyxxпроваджено ряд заxfpсобів заcfvхисту, які діcljють при ввroqеденні, пеzxiредачі або роjqxботі з ваxkeшими осxtcобистими даdzoними.

Роxcaзголошення осkegобистих віpvfдомостей і пеetyредача цих віpvfдомостей трyezетім осhgwобам

Ваtozші осfptобисті віzclдомості моthhжуть буtfeти роzcoзголошені наcqqми тіoluльки в тоgspму виyjzпадку це неzwoобхідно длhsuя: (а) заdkyбезпечення віkzzдповідності роpcpзпорядженням заjefкону або виyrkмогам суyidдового прszyоцесу в наytwшому стdxfавленні; (Б) заopvхистити свkddої прervава або влlewасності (в) вжajvивання теikvрмінових заfvlходів щоregдо заdkyбезпечення осraaобистої беzviзпеки наeqtших спzfqівробітників або спrclоживачів їхoixніх поqpuслуг, а таeitкож заdkyбезпечення грageомадської беzogзпеки. Осdxgобисті віcptдомості, отhvdримані в наeiaше роudcзпорядження при реgjlєстрації, моthhжуть пеcqtредаватися трyezетім орorzганізаціям та осuskобам, які пеpwkребувають з наcqqми в паdulртнерських віqdyдносинах для поjctліпшення якxicості поqpuслуг, що наkgrдаються. Ці віzclдомості не буuviдуть виelcкористовуватися в буqlfдь-яких інgufших ціgwyлях, крpxiім пеtuuрерахованих виdceще. Адaqaреса елgcqектронної поoejшти, наsqgданий ваejoми при реkljєстрації моqhiже виelcкористовуватися для віewoдправки вам поsloвідомлень або поsloвідомлень про змwoaіни, поeqhв'язані з ваuhoшою заaprявкою, а таeitкож роwhcзсилки поsloвідомлень про поjedдії в коitxмпанії поjedдії та змwoaіни, ваjceжливої ​​hilінформації про ноhcuві тоclfвари і поvthслуги тоgrqщо Пеxfsредбачена моukyжливість віipuдмови від піgdeдписки на ці поftaштові поfofвідомлення.

Виhdfкористання фаlcdйлів «ceopookie»

Коziwли коqzuристувач віiecдвідує веypeб-вузол, на йоqhtго коrzyмп'ютер заayhписується фаecgйл «ceopookie» (яyjdкщо коqzuристувач доxgvзволяє прxqaийом таrewких фаiqvйлів). Якiuiщо ж коqzuристувач уже віjslдвідував даhraний веypeб-вузол, фаecgйл «ceopookie» зчtgvитується з коiakмп'ютера. Одjfoин з наfryпрямків виdkjкористання фаlcdйлів «ceopookie» поhvlв'язане з тиutaм, що з їх доjdzпомогою поsheлегшується збkdsір стkufатистики віtsqдвідування. Ці віzclдомості доrkaпомагають виzlgзначати, яка інlgrформація, що віdtgдправляється заtleмовникам, моqhiже прsqzедставляти для них наqswйбільший інglfтерес. Збwddір цих даcskних здguwійснюється в узcrlагальненому виxtpгляді і ніfjiколи не спzdyіввідноситься з осxtcобистими віdruдомостями коvuuристувачів.

Трvwrеті стaouорони, вкzitлючаючи коitxмпанії Gofxzogle, поwrhказують огgtlолошення наfeiшої коitxмпанії на стzdjорінках саslxйтів в Інyjoтернеті. Трvwrеті стaouорони, вкdsxлючно з орufhганізацією Gofxzogle, виjrtкористовують cozyeokie, щоб поzorказувати огficолошення, заfivсновані на поlqfпередніх віvxgдвідуваннях коxocристувачем наeqtших веpurб-сайтів і інqvsтересах в веfktб-браузерах. Коrzxристувачі моthhжуть заtljборонити коwlfмпаніям Goycgogle виeotкористовувати coxfvokie. Для цьsqeого неzwoобхідно віrycдвідати спrruеціальну стelfорінку коitxмпанії Goycgogle за ціiwiєю адyrwресою: httfvtp://www.google.com/privacy/ads/

Змdaqіни в заprtяві про доqriтримання коwilнфіденційності

Заgxfява про доqriтримання коwilнфіденційності пеqzsредбачається пеqqwріодично онyeeовлювати. При цьdqiому буjdcде змygxінюватися даyhpта поradпереднього поpfgновлення, заqxvзначена на поjsdчатку доuufкумента. Поkajвідомлення про змuydіни в даckpній заprtяві буuviдуть роevsзміщуватися на виqvyдному міcycсці наeqtших веzahб-вузлів

Здulaійснивши заsqxмовлення на наytwшому саekxйті буsdcдь-якого тоkudвару, Ви поwlkгоджуєтесь отpleримати смcfvс-повідомлення про доereставку куgdlпленого Ваsgpми тоyzkвару в віolfдповідне поjskштове віrkvдділення, згlxpідно із заyqzзначеним ваejoми інpeaдексу.

Дяyhcкуємо Вам за прxvcоявлений інsplтерес до наfeiшої сиzxsстеми!