Умови гарантії і повернення

Гарантійні зоyvgбов'язання

Осopiновним доatgкументом, якreiий реzhrгулює віkreдносини між спpeyоживачами тоhpiварів, роejeбіт і поfyyслуг, виxsiробниками, прqowодавцями тоrcfварів і всiatтановлює прxswава спouuоживачів, є Заqrxкон України ywkро заafkхист прdazав споживачів" .

Ось кіhykлька осogkновних поwivнять з цьrxdого документа.

Гаjdjрантійний термін - пеrcwріод, на якreiий виfaaробник (пusxродавець, виghzконавець або буwahдь-яка трpttетя осtudоба) беzkqре на сеdfcбе зоyvgбов'язання про здuogійснення беzphзоплатного реdzyмонту або заykpміни віwpyдповідної прarvодукції у звqvl'язку з ввwcpеденням її в обіг;

Ісjjrтотний недолік - неkdsдолік, якreiий роgpvбить неdcwможливим чи неjsdдопустимим виuroкористання тоcglвару віiqvдповідно до йоelzго ціfwsльового прirdизначення, виoscник з виvuqни виrdsробника (пrpiродавця, виyfuконавця), піvlfсля йоelzго усlxiунення прrfcоявляється знhkhову з неxweзалежних від спfzoоживача прyjcичин і при цьzuqому наrpgділений хоjxeча б одukqнією з ниttwжченаведених ознак:

а) він взixaагалі не моywjже буpzcти усунутий;

б) йоelzго усlxiунення поytaтребує поaovнад чоqptтирнадцять каkfyлендарних днів;

в) він роgpvбить тоukyвар суftxттєво інwdlшим, ніж пеatjредбачено договором.

Недолік - буwahдь-яка неzwhвідповідність прarvодукції виsefмогам ноusiрмативно-правових акayyтів і ноlgrрмативних доegeкументів, умdvrовам доwlkговорів або виyyvмогам, що прixyед'являються до неdktї, а таxicкож інwfdформації про прzgqодукцію, наjeqданій виfalробником (вipwиконавцем, продавцем).

Виgyjще наaqvведені лиhtlше кіhykлька осogkновних термінів. Всі інftyші теzlrрміни і поtwtдробиці моzqfжна діhxcзнатися в пеtddршоджерелі Заheiкону Укdszраїни "Пywkро заafkхист прdazав спutpоживачів", акepxтуальна фоoakрмулювання якswkого прkydиведена на офppxіційному саwuxйті Веzrrрховної Раqiwди Укdszраїни ПОuuiСИЛАННЯ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.

умdkrови повернення

Поgoeвернення тоcglвару моpkxжливе прixoотягом 14 днwouів з моlqcменту отpwcримання заvpvмовленого тоcglвару покупцем. Виvddтрати на віsicдправку тоcglвару беzkqре на сеdfcбе покупець. У раiliзі заykpміни тоcglвару неyeuналежної якgdkості на тоukyвар наrhzлежної якpqgості, умdkrови гарантії поhpoчинають деarrйтсвовать тіlitльки піvlfсля отpwcримання поylwкупцем тоcglвару наrhzлежної якості.

Заavhгальні виsctмоги до тоcglвару для заykpміни або повернення:

Теrhoпер Ви моwtfжете поqjsвернути віxqfдправлення ще легше! За спgsaрощеною прcrxоцедурою в віefuдділі "Нfttової поlsaшти" трgvjеба тіlitльки поqliвідомити опjrcератору віxqfдправлення № ЕН отpwcримання товару. Наipzгадуємо, що поqjsвернути тоukyвар моzqfжна прixoотягом 14 днwouів з моlqcменту отримання.

Оригінальний текст

Запропонувати крoyjащий переклад